REACH

Redebel Regulatory Affairs REACH

RRA is betrokken bij REACH sinds de verordening van kracht werd en kan u daardoor strategische expertise op het vlak van deze regelgeving aanbieden. Onze deskundigen ondersteunen u om de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1907/2006 te identificeren en na te leven.

Het kernelement van REACH is de stof. Onze deskundigen ondersteunen u bij het begrijpen van de verplichtingen van uw bedrijf binnen de toeleveringsketen. REACH beperkt zich namelijk niet tot de registratie en de rechtspersoon die deze stof op de markt brengt.

Ook downstreamgebruikers moeten aan bepaalde eisen voldoen, of het nu gaat om het overbrengen van informatie via een veiligheidsinformatieblad of om het uitvoeren van hun eigen blootstellingsscenario's.

Onze deskundigen ondersteunen u bij het op de markt brengen, het op de markt houden en/of het gebruik van uw stof.

REACH wordt beschouwd als een op zichzelf staande wetgeving en ook als transversale wetgeving vanwege de gevolgen ervan voor niet-werkzame stoffen (co-formulanten of formuleringshulpstoffen) in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Ons aanbod

Strategische analyse en advies inzake regelgeving

We toetsen de vraag aan de wettelijke voorschriften om vervolgens de best mogelijke procedure/mogelijkheid te adviseren.

De eerste stap is het vaststellen van de rol van uw bedrijf met betrekking tot de stoffen en het gebruik dat u ervan maakt. Onder REACH, meer dan elders, is deze diagnostische stap van cruciaal belang.

De status van uw stof controleren

Staat uw stof op de lijst van kandidaat-stoffen waarvoor een goedkeuring vereist is of die onderworpen zijn aan beperkingen? Moet uw stof worden geregistreerd? Is ze al geregistreerd/erkend?

Ondersteuning bij het uitvoeren en opvolgen van laboratoriumonderzoek

Voor het uitvoeren van nieuwe analyses is de keuze van het laboratorium van cruciaal belang. De kennis van het te testen product en van de testmethode maakt het mogelijk het product op een relevante manier te ontwerpen en te anticiperen op eventuele struikelblokken.

Opstellen van het toelatingsdossier

Ons team stelt het dossier op volgens de meest recente voorschriften en technische richtlijnen om aan de voorschriften te voldoen en bereidt u voor op mogelijke vragen. Wij begeleiden u bij het opstellen van het dossier (individueel deel (met inbegrip van het opstellen van het CSR) en gemeenschappelijk deel) in het IUCLID-formaat, vanaf de aanvraag (onderzoek) tot de indiening.

Indiening van het goedkeuringsdossier bij het ECHA in het juiste formaat

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten (ECHA en/of de bevoegde lidstaat)

Ons werk houdt niet op wanneer het dossier is ingediend. Wij blijven beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Controle van het gebruik van de stoffen

Aangezien de onder REACH vallende toepassingen bijna oneindig zijn, heeft het ECHA een systeem van specifieke descriptoren (PROC, PC, ERC...) beschreven en de verschillende brancheverenigingen hebben algemene blootstellingsscenario's opgesteld. Wij helpen u bij het afdekken van de toepassing die u maakt en/of bij het aanpassen van de toepassingen die u heeft ontvangen in de eVIB van uw leveranciers. Indien nodig, kunnen wij u helpen bij het opstellen van een DU CSR.

REACH als transversale wetgeving

RRA beschikt over de nodige vaardigheden en kennis op het gebied van wetgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze wetgevingen hebben betrekking op de werkzame stoffen en formuleringen in hun geheel. REACH speelt hier een rol als transversale wetgeving door het effect ervan op de formuleringshulpstoffen. Wij kunnen u helpen hun registratiestatus te controleren en/of de noodzaak om hun gebruik te dekken.

Onze deskundigen hebben veel bedrijven geholpen om te voldoen aan de registratievereisten van 2010, 2013 en 2018 voor hoofdaanvragers en ook voor medeaanvragers, en ze blijven dat ook doen.

Uiteraard zijn wij ook actief geweest tussen deze termijnen en zullen we dat ook blijven.

Contact

Nicolas Harmel Project Manager Reach

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren