Redebel Regulatory Affairs Onze geschiedenis

Met meer dan 30 jaar ervaring en kennis begeleidt Redebel Regulatory Affairs (RRA) u bij het goedkeuringsproces van plantenvoeding- en gewasbeschermingsmiddelen, chemische stoffen (REACH) en biociden.

Ons beroep als adviseur regelgeving begon bij Redebel met ad-hocverzoeken van onze klanten die werkzaamheidsproeven met pesticiden uitvoerden en die om ondersteuning vroegen bij het uitvoeren van hun dossier.

In de loop der jaren zijn de aanvragen en onze activiteiten verder bijgesteld met de toenemende complexiteit van de wetgeving. Redebel Regulatory Affairs - RRA, een zusterbedrijf van Redebel, werd daarom in 2016 opgericht met het oog op de ontwikkeling op het gebied van regelgeving in onze verschillende werkgebieden.

Ons erkenningsteam is in de loop der jaren sterk aangegroeid en houdt de verschillende ontwikkelingen van het wetsvoorschrift in de verschillende gebieden bij:

  • Gewasbeschermingsmiddelen met de komst van Richtlijn 91/414/EEG, vervolgens Verordening (EG) 1107/2009 en de ontwikkeling van wetgeving met betrekking tot gewasbescherming en plantenvoeding (hulpstoffen, meststoffen, biostimulantia);
  • Biociden met Richtlijn 98/8/EG en Verordening (EG) nr. 528/2012;
  • Chemische stoffen onder REACH met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Wij hebben de verschillende bedrijven begeleid tijdens de 3 registratietermijnen van 2010, 2013 en 2018 en we zullen dat ook blijven doen.
  • Alle wetgeving met betrekking tot de 3 hoofdthema's en de relevante technische richtlijnen in de verschillende gebieden.

Onze kenniscentra, ontwikkeld door onze teams, zijn deskundig op het gebied van ecotoxicologie, toxicologie, EFATE, BAD, CLP-classificatie, enz.

RRA biedt altijd de beste oplossing voor uw behoeften om te kunnen voldoen aan de wetsvoorschriften gesteld door de Europese Commissie en de nationale autoriteiten.

Geïnspireerd door de natuur, ontwikkeld door experts.

Onze waarden zijn respect, kwaliteit, vertrouwelijkheid en de wil om uw verwachtingen te overtreffen.

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren