Gewasbescherming & plantenvoeding

Gewasbescherming & plantenvoeding Hulpstoffen

Hulpstoffen hebben een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt op de Europese markt. Redebel en RRA werken al meer dan 15 jaar aan dit soort producten en kunnen u daardoor begeleiding op maat aanbieden.

In afwachting van de toepassing van de Europese Verordening 1107/2009 inzake toevoegingsstoffen, vallen de erkenningsaanvragen momenteel nog steeds onder de bevoegdheid van de nationale instanties.

Ons aanbod

Strategische analyse en advies inzake regelgeving

Analyse van de te verstrekken gegevens (beschikbaar en nog te verwerven), nationale heffingen, evaluatieperiode.

Begeleiding (voorbereiding en deelname) bij vergaderingen voorafgaand aan de indiening

Opstellen van het technisch dossier en administratieve documenten

Ondersteuning bij het uitvoeren en opvolgen van laboratoriumonderzoek

Ondersteuning bij het opzetten van werkzaamheid- en residuproeven verdeeld over verschillende landen, naargelang de specifieke kenmerken van uw hulpstoffen. Voor België is dat via ons bedrijf Redebel en voor de Europese projecten via Rhizome

Indienen van het goedkeuringsdossier bij de bevoegde autoriteiten

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten.

RRA stelt veel nationale dossiers op en biedt ook driftproeven aan via Redebel.

Contact

RRA Redebel Regulatory Affairs

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren