Gewasbescherming & plantenvoeding

Gewasbescherming & plantenvoeding Biostimulantia

RRA biedt ondersteuning bij het in de handel brengen van biostimulantia in alle landen van de Europese Unie. Tot juli 2022 werden Biostimulanten alleen door de nationale wetgeving van elke staat gereguleerd.

De nieuwe Verordening (EU) 2019/1009 inclusief Biostimulanten (als PFC 6) is per juli 2022 in werking getreden en is nu van toepassing in Europa.

RRA kan u bijstaan tijdens de voorbereiding van uw nationale dossiers, bij de wederzijdse erkenning en ook bij de voorbereiding van uw dossiers volgens Verordening (EU) 2019/1009.

Ons aanbod

Strategische analyse van uw biostimulant voor effectief in de handel brengen

Afhankelijk van de betrokken landen kan een casusanalyse worden uitgevoerd op basis van de samenstelling van uw product en de claims ervan om zo de meest geschikte reglementaire weg te kiezen

Begeleiding (voorbereiding en deelname) bij vergaderingen voorafgaand aan de indiening

Opstellen van het technisch dossier en administratieve documenten

Opvolging van laboratoriumanalyses

Hulp bij het opzetten van werkzaamheidsproeven

Indienen van het goedkeuringsdossier bij de bevoegde autoriteiten

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten.

RRA is lid van de Technische Onderzoekscommissie 455, die verantwoordelijk is voor biostimulantia, van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Het doel van dit comité is het vaststellen van nieuwe geharmoniseerde normen voor de implementatie van de nieuwe Verordening (EU) 2019/1009.

Ons team staat dan ook centraal in het ontwikkelingsproces van de normen, waardoor wij u de beste strategische ondersteuning kunnen bieden in het kader van deze nieuwe Verordening (EU) nr. 2019/1009.

Contact

RRA Redebel Regulatory Affairs

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren