Gewasbescherming & plantenvoeding

Gewasbescherming & plantenvoeding Meststoffen & gewasbeschermingsmiddelen

RRA is al vele jaren betrokken bij plantenvoeding.

Wij begeleiden u in alle fasen van het in de handel brengen van meststoffen en groeimedia, overeenkomstig de nationale wetgeving van elk land en de Europese wetgeving (Verordening (EG) 2003/2003, die in juli 2022 vervangen zal worden door Verordening (EU) 2019/1009).

Ons aanbod

Strategische analyse en advies inzake regelgeving

Analyse van de te verstrekken gegevens (beschikbaar en nog te verwerven), nationale heffingen, evaluatieperiode.

Begeleiding (voorbereiding en deelname) bij vergaderingen voorafgaand aan de indiening.

Ondersteuning bij het uitvoeren en opvolgen van laboratoriumonderzoek.

Hulp bij het opzetten van werkzaamheidsproeven in heel Europa via ons bedrijf Rhizome en in België via ons bedrijf Redebel.

Opstellen van het technisch dossier en administratieve documenten.

Indienen van het goedkeuringsdossier bij de bevoegde autoriteiten.

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten.

RRA kan u ondersteunen bij één of bij alle fasen van uw project dankzij jarenlange kennis in het op de markt brengen van uw plantenvoedingsmiddel.

Contact

RRA Redebel Regulatory Affairs

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren