Field trial

Werkzaamheid & selectiviteit Specifieke platforms

Elk jaar richten we proefvelden in om uw vragen te beantwoorden.

Specifiek platform voor eenzelfde klant:
We hebben een proefveld opgezet voor meerdere gewassen met een volledig assortiment van verschillende producten.

Gedeeld platform voor meerdere klanten:
Een proefveld van één gewas opgezet voor meerdere klanten voor proeven op meerdere variëteiten of voor bestrijding van één plaag.

Specifieke gewassen

In graanteelten, eerste en tweede teelt

We bieden ook gebundelde selectiviteits- en werkzaamheidsproeven voor alle soorten gewasbeschermingsmiddelen in granen.

Redebel kan selectiviteits- en werkzaamheidsproeven uitvoeren op granen (tarwe, wintergerst, triticale, rogge, haver, gerst en spelt). Deze proeven kunnen worden uitgevoerd op verschillende variëteiten van dezelfde soort en worden meestal uitgevoerd met 4 herhalingen.

Zo wordt een betrouwbare reactie per variëteit gevonden op de diverse herbiciden, fungiciden, groeiregulatoren, meststoffen of andere gewasbeschermingsmiddelen.

REDEBEL biedt de mogelijkheid tot het testen van graanfungiciden onder extreme omstandigheden (we kunnen een vernevelingsprogramma opzetten). Het proefprotocol blijft de vertrouwelijke eigendom van elke deelnemende klant, en elke klant ontvangt een vertrouwelijk proefrapport na voorafgaand verzoek.

In aardappelen

Jaarlijks zetten we gedeelde werkzaamheidsproeven op met fungiciden om de aardappelziekte (Phytophthora) te bestrijden. Omringd door maïs worden deze proeven kunstmatig besmet en verneveld zodat de teelt volledig wordt aangetast. De testresultaten verschaffen u alle informatie over uw fungicide.

Redebel kan u allerlei soorten proeven aanbieden die in de aardappelteelt bestaan: anti-spruitmiddelen, herbiciden, fungiciden, insecticiden, loofdoodmiddelen, opslagziekten, ... en alle bijbehorende analyses.

We kunnen proefvelden inrichten voor alle soorten gewassen en producten, en ook voor biologische proeven.

Contact

Redebel Field trial & indoor trial

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren