Indoor trial

Tox & Eco-Tox proeven Proeven op niet-doelgewassen

Redebel biedt u diensten aan op basis van geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Het wil zich hierbij niet beperken tot het uitvoeren van veldproeven alleen.

Wij ondersteunen u ook bij het uitvoeren van eco-toxicologisch onderzoek op niet-doelplanten (GLP). Deze testen worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en maken het mogelijk de fytotoxiciteit op niet-doelgewassen te bepalen.

Om uw product op de markt te kunnen brengen moet u de voorschriften, opgesteld door de bevoegde autoriteiten, naleven (Verordening (EG) nr. 1107/2009: Verordening EU 284/2013). Dit betekent dat u moet bewijzen dat uw product geen bedreiging vormt voor het milieu. Deze testen hebben dus betrekking op planten die onbedoeld kunnen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen door drift of een residu van het vorige gewas.

Onze diensten:

  • Kiemtesten (richtsnoer OECD 208 en EPA OCSPP 850.4100),
  • Groeikrachttesten (richtsnoer OECD 227 en EPA OCSPP 850.4100),
  • Voorafgaande analyse van de risico's naargelang het product dankzij onze expertise in registratie (Redebel Regulatory Affairs), waardoor we proeven kunnen uitvoeren met de dosering die overeenstemt met de reglementaire vereisten.

Dankzij onze ervaring op het vlak van landbouw en regelgeving, kunnen we u bij Redebel u begeleiden bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van uw gewasbeschermingsmiddel in overstemming met de reglementaire vereisten.

Contact

Redebel Field trial & indoor trial

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren