Gewasbescherming & plantenvoeding

Biopesticides Geformuleerde producten

Onze deskundigen ondersteunen u in alle fasen van het op de markt brengen van biopesticiden die onder de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vallen. We bieden ook begeleiding aan bij het verlengen van de toelating van bestaande producten en bij het uitbreiden van het gebruik ervan en dit op dezelfde manier als voor conventionele gewasbeschermingsmiddelen.

Onze teams controleren de nationale voorschriften, zodat het beschermingsmiddel in alle lidstaten van de EU kan worden toegelaten, maar ook om het ook in de biologische landbouw te kunnen gebruiken en in de nationale lijsten te vermelden.

Ons aanbod

Strategische analyse en advies inzake regelgeving

We toetsen de vraag aan de wettelijke voorschriften om vervolgens de best mogelijke procedure/mogelijkheid te adviseren.

We volgen de specifieke voorschriften voor preparaten op basis van micro-organismen (beschreven in deel B van de bijlage bij Verordening 284/2013) en houden rekening met hun metabolieten (SANCO/2020/12258).

Voor botanisch afgeleide producten bestaat de uitdaging erin de voorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen (bepaald in deel A van de bijlage bij Verordening 284/2013) aan te passen aan de bijzondere kenmerken die zijn vastgesteld in de richtlijnen voor botanisch afgeleide producten ( SANCO/11470/2012-rev.8).

Mogelijke manieren zijn als volgt:

Zonale indiening voor de nieuwe toelatingen, uitbreidingen van gebruik (klein en/of groot) en verlenging van toelatingen.

Wederzijdse erkenning voor nieuwe toelatingen en de verlenging van toelatingen.

Begeleiding (voorbereiding en deelname) bij vergaderingen voorafgaand aan de indiening

Dit soort bijeenkomsten is van essentieel belang omdat dit de mogelijkheid biedt het product en de uitgestippelde strategie voor te stellen en vooral ook om van gedachten te wisselen met de autoriteiten die het dossier zullen beoordelen.

Ondersteuning bij het uitvoeren en opvolgen van laboratoriumonderzoek

De keuze van het laboratorium is essentieel. De kennis van het te testen product en van de testmethode maakt het mogelijk het product op een relevante manier te ontwerpen en te anticiperen op eventuele struikelblokken.

Wij houden rekening met specifieke concepten zoals het begrip "hoofdbestanddelen" voor botanisch afgeleide stoffen en pathogeniteit en infectiviteit voor micro-organismen.

Hulp en advies bij het opzetten van werkzaamheid- en residuproeven

Deze tests worden gespreid over verschillende landen naargelang de specifieke kenmerken van uw producten, nl. via ons bedrijf Redebel voor tests in België en via ons netwerk Rhizome voor Europese projecten.

Technische gelijkwaardigheid

Ons team kan u ondersteunen bij deze procedures om goedkeuring te verkrijgen voor uw nieuwe bron voor een werkzame stof en de gelijkwaardigheid ervan met de referentiebron aan te tonen.

Opstelling van het toelatingsdossier (eerste of verlenging en verlenging van gebruik) en de administratieve documenten

Ons team stelt het dossier op volgens de meest recente voorschriften en technische richtlijnen om aan de voorschriften te voldoen en bereidt u voor op mogelijke vragen.

Opstellen van allerlei rubrieken (met inbegrip van risicobeoordelingen voor representatief gebruik en bepaling van gevaren volgens CLP)

Fysisch-chemisch, analytische methodes, toxicologie, bestemming in het milieu, eco-toxicologie, residuën (indien nodig), nationale en Europese biologische dossiers (BAD).

Beheer van de toegang tot gegevens over de werkzame stof (LoA en DMT)

Indiening van het goedkeuringsdossier bij de bevoegde autoriteiten in het juiste formaat

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten

Ons werk houdt niet op wanneer het dossier is ingediend. Wij blijven beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Onze deskundigen begeleiden u bij de verschillende fasen van de samenstelling, indiening en beoordeling van uw toelatingsdossier voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van micro-organismen, botanische en semiochemische stoffen.

RRA staat centraal in het denkproces dat u in staat zal stellen de beste strategie te vinden en de beoogde doelstellingen te bereiken.

Contact

RRA Redebel Regulatory Affairs

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren