Gewasbescherming en plantenvoeding

Pesticiden Werkzame stoffen

Onze deskundigen ondersteunen u bij het verkrijgen van registraties voor nieuwe werkzame stoffen en bij het verlengen van de registraties van bestaande werkzame stoffen.

Ons aanbod

Strategische analyse en advies inzake regelgeving

We toetsen de vraag aan de wettelijke voorschriften om vervolgens de best mogelijke procedure/mogelijkheid te adviseren

We volgen de specifieke voorschriften voor werkzame stoffen (beschreven in deel A van de bijlage bij Verordening 283/2013)

Verkenning van ‘laag-risico’-trajecten (Verordening 2017/1432) en vrijstelling van MRL's (SANCO/11188/2013 rev. 2)

Begeleiding (voorbereiding en deelname) bij vergaderingen voorafgaand aan de indiening

Dit soort bijeenkomsten is van essentieel belang omdat dit de mogelijkheid biedt de stof en de uitgestippelde strategie voor te stellen en vooral ook om van gedachten te wisselen met de autoriteiten die het dossier zullen beoordelen.

Ondersteuning bij het uitvoeren en opvolgen van laboratoriumonderzoek

De keuze van het laboratorium is essentieel. De kennis van de te testen stof en van de testmethode maakt het mogelijk het product op een relevante manier te ontwerpen en te anticiperen op eventuele struikelblokken.

Hulp en advies bij het opzetten van werkzaamheid- en residuproeven

Deze tests worden gespreid over verschillende landen naargelang de specifieke kenmerken van uw producten, nl. via ons bedrijf Redebel voor tests in België en via Rhizome voor Europese projecten.

Opstelling van het goedkeuringsdossier (eerste of verlenging) voor de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel en van het dossier van de representatieve formulering en de administratieve documenten

Ons team stelt het dossier op voor de werkzame stof en het representatieve product volgens de meest recente voorschriften en technische richtlijnen om aan de voorschriften te voldoen en bereidt u voor op mogelijke vragen.

Opstellen van allerlei rubrieken (met inbegrip van risicobeoordelingen voor representatief gebruik en bepaling van gevaren volgens CLP)

Identiteit en werkingswijze, fysisch-chemische eigenschappen, analytische methodes, toxicologie, lotgevallen in het milieu, ecotoxicologie, residuën (indien nodig) en werkzaamheid.

Indiening van het dossier over de werkzame stof en het representatieve product bij de bevoegde autoriteiten en in het juiste formaat

Indiening van het MRL- of vrijstellingsdossier bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA.)

Doeltreffende opvolging van de beoordelingsprocedure en uitwisseling met de bevoegde autoriteiten

Ons werk houdt niet op wanneer het dossier is ingediend. Wij blijven beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Onze deskundigen begeleiden u bij de verschillende fasen van de samenstelling, indiening en beoordeling van uw goedkeuringsdossier voor werkzame stoffen.

RRA staat centraal in het denkproces dat u in staat zal stellen de beste strategie te vinden en de beoogde doelstellingen te bereiken.

Neem contact met ons op

RRA Redebel Regulatory Affairs

Newsletter

INSCHRIJVEN

Top On Web

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren